Laatu ja ympäristö

Roc-Service Oy on ollut edelläkävijä laatu- ja ympäristöasioissa. Meille on myönnetty ISO 9001 mukainen laatustandardi vuonna 2016. Ympäristölaatujärjestelmä ISO 14001 on myönnetty 2021.

Roc-Service Oy on tehnyt aktiivista työtä päästöjen laskemisen ja vähentämisen osalta.

Hiilijalanjälkemme on laskettu vuodesta 2020 alkaen.

Roc-Service Oy on lunastanut käyttöönsä Green Carbonin tuottamia hiilinieluyksiköitä 135 t CO2e jotka kohdistuvat yrityksen vuoden 2022 päästöihin.
Yksiköt on tuotettu Suomessa hankkeissa, joissa kasvatetaan metsien hiilensidontakykyä ja ne edistävät Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitetta.

Oma energiantuotanto

Roc-Service Oy:lla on oma aurinkovoimala, teholtaan 20,46 kWp. Voimala on otettu käyttöön 2021.

Lämmityksessä käytämme Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpöä, jossa biopolttoaineen osuus on 95%.

Sertifikaatit 2020, 2021, 2022.

Green Carbon 2020
sertifikaatti-Roc_service20_iso
sertifikaatti-Roc-Service21
sertifikaatti-Roc-Service--23
Roc-Service-Oy-Ilmastoyksiköt-2023
Tuemme kotimaista hiilensidontaa.