Laatu ja ympäristö

Roc-Service Oy on ollut edelläkävijä laatu- ja ympäristöasioissa. Meille on myönnetty ISO 9001 mukainen laatustandardi vuonna 2016. Ympäristölaatujärjestelmä ISO 14001 on myönnetty 2021.

Roc-Service Oy on tehnyt aktiivista työtä päästöjen laskemisen ja vähentämisen osalta.

Hiilijalanjälkemme on laskettu vuodesta 2020 alkaen.

Olemme myös kumonneet päästömme, joihin on laskettu mukaan myös Scope 3.

Roc-Service on rahoittanut lisäisen hiilensidonnan tuottamista hankkimalla verifioituja ilmastoyksiköitä laskettujen päästölähteiden verran (135 t CO2e).

Green Carbonin tuottamissa hankkeissa Etelä-Suomen kunnissa kasvatetaan olemassa olevien metsien hiilensidontakykyä, jonka jälkeen ylimääräinen, metsien perusuran ylittävä hiilensidonta myydään vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla ilmastoyksikköinä. Yksi ilmastoyksikkö vastaa yhtä ilmakehästä sidottua hiilidioksiditonnia.

Hankkeiden aikaansaama ylimääräinen hiilensidonta hillitsee ilmastonmuutosta ja edesauttaa Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Oma energiantuotanto

Roc-Service Oy:lla on oma aurinkovoimala, teholtaan 20,46 kWp. Voimala on otettu käyttöön 2021.

Lämmityksessä käytämme Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpöä, jossa biopolttoaineen osuus on 95%.

Sertifikaatit 2020, 2021, 2022.

sertifikaatti-Roc_service20_iso
sertifikaatti-Roc-Service21